Informacje o wydanych pozwoleniach mających wpływ na środowisko

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 281 z dnia 21.07.2023r., znak: WWA.6740.222.2023.JM zmieniająca decyzję nr 207 z dnia 29.03.2021r., znak: WWA.6740.116.2021.JM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na działkach o nr 136/5, 136/4, 154/1, 54/3 obręb Lubaszcz, na działkach o nr 1672/4 o 1672/3 obręb Bielawy oraz na działkach o nr 2635 i 1672/1 obręb Nakło nad Notecią, w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego dotyczącego zamiany trasy przebiegu sieci Szczegóły
Artykuł 13.06.2023 Decyzja nr 218 Starosty Nakielskiego z dnia 6.06.2023r. znak: WWA.6740.136.2023.AW pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi oraz zbiornikiem na gaz LPG, podziemnymi zbiornikami na ścieki i do celów przeciwpożarowych i otwartym zbiornikiem na wodę deszczową na działkach o nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2, 50/7 obręb Szubin Wieś, gmina Szubin, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 31.05.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 138 z dnia 3.04.2023r., znak: WWA.6740.57.2023r. zmieniająca decyzję nr 702 z dnia 18.11.2014r., znak: WWA.6740.548.2014.JM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi oraz przepompowni ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym i odcinkami wodociągu technologicznego z hydrantami – w miejscowościach Tur, Żurczyn i Zamość, gmina Szubin (zmienioną następnie na mocy decyzji nr 88 z dnia 20.02.2023r., znak: WWA.6740.33.2023.JM), w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego w związku ze zmianą trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą, na terenie działek nr ewid. 336, 385/2, 378, 386, 662 i 663 w miejscowości Zamość, gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 26.05.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr ZRID/1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 12.04.2023 r., znak: WWŚ.6222.2.2023, zmieniająca decyzję z dnia 04.05.2021 r., znak: WWŚ.6222.2.2021, udzielającą pozwolenia zintegrowanego Spółce Dekorglass Działdowo S.A., ul. Grunwaldzka 35, 13-200 Działdowo na prowadzenie instalacji do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego Huta Szkła w Turze Szczegóły
Artykuł 11.04.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 144 z dnia 7.04.2023r., znak: WWA.6740.88.2023.AM pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej pn. „Dąbrówka Słupska 2″ o łącznej mocy 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 161/5 w obrębie ewid. Dąbrówka Słupska, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 22.02.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 88 z dnia 20.02.2023r. znak: WWA.6740.33.2023.JM zmieniająca decyzję nr 702 z dnia 18.11.2014r, znak: WWA6740.548.2014.JM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi oraz przepompowni ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym i odcinkami wodociągu technologicznego z hydrantami – w miejscowościach Tur, Żurczyn i Zamość, gmina Szubin w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego w związku ze zmianą trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 229, 230/10, 236/39, 236/40 i 237/46 w miejscowości Zamość, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 07.02.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 57 z dnia 6.02.2023r. znak: WWA.6740.22.2023.JM pozwolenia na rozbudowę podziemnego magazynu gazu o 10 zbiorników gazu o pojemności 10,0 m3 każdy wraz z instalacją technologiczną LPG dla potrzeb technologicznych zakładu na działce nr ewid. 255/1 w miejscowości Tur, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 16.01.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 15 z dnia 13.01.2022r., znak: WWA.6740.570.2022.AM zmieniająca decyzję nr 189 z dnia 20.03.2020r., znak: WWA.6740.935.2019.AM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW pn. „Szubin XIII” na terenie części działek nr ewid. 33/12 i 36/1 w obręb ewid. Łachowo, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 16.01.2023 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 14 z dnia 13.01.2023r., znak: WWA.6740.569.2022.AM zmieniająca decyzję nr 188 z dnia 20.03.2020r., znak: WWA.6740.934.2019.AM, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW pn. „Szubin XII” na terenie działek o nr ewid. 33/12 i 36/1 w obrębie Łachowo, gmina Szubin w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego Szczegóły