Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej w Nakle nad Notecią

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej w Nakle nad Notecią.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie głównej Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie RBIP informacje publiczne w postaci załączników częściowo występują w formie skanów.
 • Zamieszczone nagrania z sesji Rady Powiatu Nakielskiego nie posiadają napisów oraz brak jest tłumaczenia migowego

Ułatwienia na podmiotowej stronie RBIP

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • moduł wyszukiwania
 • moduł czytania tekstu i linków na stronie
 • mapa strony
 • podświetlenie elementów nawigacyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-05-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 386 66 33 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail sekretariat[at]powiat-nakielski[dot]pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności..

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe ul. Dąbrowskiego 54

Budynek A

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne, od strony parkingu, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu, przy zastosowaniu platformy schodowej. Następnie możliwość poruszania się na wózku w obszarze parteru. Brak możliwości na pozostałych piętrach budynku.
Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi z dużym uchwytem do otwierania. Przy wejściu od wewnątrz znajduje się przycisk dzwonka przywołującego osoby odpowiedzialną za obsługę osoby na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich pełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Pl. Szkolny.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Budynek B

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście tylko dla osób pełnosprawnych. Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się w położonym obok budynku A.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich pełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Pl. Szkolny.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Dąbrowskiego 46

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu, przy zastosowaniu pochylni z kostki brukowej. Następnie możliwość poruszania się na wózku.
Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi z dużym uchwytem do otwierania.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich pełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Dąbrowskiego.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ks. Skargi 6

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu, przy zastosowaniu pochylni z kostki brukowej. Następnie możliwość poruszania się na wózku.
Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi z dużym uchwytem do otwierania.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich pełnosprawnych na poziomie parteru.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking przy ul. Ks. Skargi 6.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Filia Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szubin, ul. Kcyńska 34A

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami ruchowymi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich pełnosprawnych na każdym poziomie

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking przy ul. Kcyńskiej 34A.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek w całości przystosowany do osób z niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami ruchu

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich, z poziomu parteru na piętro winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ul. Noteckiej 4.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>