Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.05.2023 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2022 rok Szczegóły
Artykuł 20.12.2022 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2023 Szczegóły
Artykuł 08.09.2022 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2022 Szczegóły
Artykuł 14.04.2022 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Szczegóły
Artykuł 21.12.2021 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nakielskiego na lata 2020-2034 Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Opinia RIO z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Szczegóły