Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2022 Plan działania Starostwa Powiatowego na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Plan działania Starostwa Powiatowego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. Szczegóły