Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Wydział Komunikacji Szczegóły
Dokument prawa jazdy dla zawodowego kierowcy Wydział Komunikacji Szczegóły
Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Wydział Komunikacji Szczegóły
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji Szczegóły
Wtórnik tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji Szczegóły
Dodatkowa tablica rejestracyjna na bagażnik rowerowy Wydział Komunikacji Szczegóły
Nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji Szczegóły
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »