Uchwała w sprawie nabycia, w drodze umowy darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, do udziału 5408/6160 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2601/18 o pow. 0,2741 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nakło nad Notecią miasto, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00020748/0

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2023
  • Data wejścia w życie 29.08.2023
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 754/2023
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Nabycie, w drodze umowy darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, do udziału 5408/6160 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2601/18 o pow. 0,2741 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nakło nad Notecią miasto, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00020748/0.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t.DZ.U.2022.1526.ze.zm.), art. 25a, 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.DZ.U.2023.344.ze.zm.) oraz § 4 pkt. 2, § 7, § 9 Uchwały nr XVIII/232/12 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich oddawania w najem, dzierżawę i użyczenie (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom., poz.1147).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian